Entries from 2016-06-02 to 1 day

ปวดขา ชาขาบ่อยๆ ระวังเป็นโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท!!

โรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท พบมากในผู้สูงอายุ เกิดจากการเสื่อมโทรมของโครงสร้างกระดูกสันหลัง หรือเกิดจากการทำงานอย่างหนัก เช่น การยกของหนัก หรือเคยประสบอุบัติเหตุแล้วกระทบต่อบริเวณกระดูสันหลัง ซึ่งทำให้กระดูกสันหลังเสื่อมเร็วขึ้น และทำให้…