Entries from 2017-03-24 to 1 day

ทำประกัน แต่ยังไม่รู้จัก เบี้ยประกันชีวิต ที่นี้เรามีคำตอบให้คุณค่ะ

ปฏิเสธไม่ได้ว่าหลายๆคนเริ่มหันมาทำประกันกันเยอะขึ้น ทั้งประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุต่างๆนานๆ วันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับ เบี้ยประกันชีวิต เบี้ยที่ทุกคนต้องจ่ายเมื่อทำประกันเหล่านี้ ไปดูกันค่ะว่าคืออะไร แล้วเราจะได้อะไรจากเบี้ยเหล…