Entries from 2017-03-14 to 1 day

ความรู้ดีๆที่อยากบอกต่อ กับ สแตนเลสเส้น สแตนเลสที่อยากให้คุณได้รู้จัก!!!

ผลิตภัณฑ์เส้นสแตนเลสคือออะไร ? ผลิตภัณฑ์เส้นสแตนเลสรวมถึง สแตนเลสใดๆ ที่ทำจากกระบวนการรีดร้อนด้วยสแตนเลสแท่งใหญ่ (blooms) และสเตนเลสแท่งหล่อ (ingots) เพื่อผลิตเป็นสแตนเลส แท่ง (semis) สแตนเลสเส้น (bars) และลวดสแตนเลส (wire) สแตนเลสแท่ง (se…