Entries from 2017-02-15 to 1 day

ชวนนักวิทยาศาสตร์น้อยไปทำความรู้จักกับ อลูมิเนียมแผ่นกันเถอะ!!

อลูมิเนียม คือแร่ทางธรรมชาติ อะลูมิเนียม อลูมิเนียม พบมากบนพื้นผิวเปลือกโลก อะลูมิเนียม อลูมิเนียม มี คุณสมบัติอะลูมิเนียม หรือ คุณลักษณะที่แข็งแรงในระดับหนึ่ง เนื่องจาก อะลูมิเนียม อลูมิเนียม เป็นโลหะประเภทหนึ่ง มีคุณสมบัติอะลูมิเนียม ลัก…