Entries from 2016-12-07 to 1 day

ตามส่อง!! พฤติกรรมการใช้มือถือ ที่ใครหลายๆคนยังไม่รู้

หลายๆครั้งที่เรามักจะมองไปรอบๆตัว จะเห็นว่าผู้คนส่วนใหญ่ตั้งใจและจดจ่อกับการใช้โทรศัพท์มือถือ เป็นอย่างมาก มากซะจนบางครั้งอาจเกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุอื่นๆตามมา แล้วคุณเคยสงสัยกันไหมคะว่าใน มือถือ ของพวกเขาเหล่านั้นมีอะไรซ่อนอยู่ พวกเขากำล…