Entries from 2016-06-24 to 1 day

ข้ออักเสบเรื้อรังใช่โรครูมาตอยด์หรือไม่??

หลายคนที่มีอาการข้ออักเสบ และมีอาการข้ออักเสบเรื้อรัง อย่านิ่งนอนใจ เพราะนี่อาจเป็นอาการของโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์นั่นเอง เรามาทำความรู้จักกับโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์นี้กันค่ะ ข้ออักเสบรูมาตอยด์ เป็นหนึ่งในกลุ่มโรคที่เกิดจากแพ้ภูมิตัวเอง จะมีอา…